AtoZon News
AMA Super Store - Atozon Online Shopping in Puthenchira, Thrissur district

AMA Super Store - Atozon Online Shopping in Puthenchira, Thrissur district

ജനനന്മക്കായ്,Atozon കുതിക്കുന്നു,,,

ഈ ഓൺലൈൻ കാലത്ത് പൊതുജനങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് സാധനങ്ങൾ വില കുറവോടെ വാങ്ങാം Atozon ലൂടെ,,,plystor ൽ ലഭ്യമാണ്,,,

Atozon പ്രൊമോഷൻ ഇനി Add News ലൂടെ,,,

ഇനി ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ച് പോകുന്ന എല്ലാ വിധ പ്രൊമോഷൻ വർക്കുകളുo ഓൺലൈനിന് പുറമേ ഓഫ് ലൈനിലും,,, ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ പരസ്യങ്ങൾ / ഓഫറുകൾ Add news ലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തും,, അതിനായ് 2000 മൾട്ടികളർ പത്രമാണ് സൗജന്യ വിതരണത്തിന് തയ്യാറാകുന്നത്,, Atozon പ്രിവലേജ് ഡിജിറ്റൽ കാർഡ് ഫോം Add news ൽ ലഭ്യമാണ്,, "നിത്യ ചിലവിൽ നിന്നും നിലക്കാത്തവരുമാനം''യാഥാർത്യമാകുന്നു,,, ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സംരഭം

ഇനി Atozon +Milma യുടെ ഉത്പന്നങ്ങളായും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു

🤝🤝🤝🤝🤝Atozon+Milma 🤝🤝🤝🤝🤝 *ഇനി Atozon Site ലെ ഒരു ക്യാറ്റഗറി' കേരളത്തിൻ്റെ നന്മയായ "മിൽമ "യുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കായ് വാതിൽ തുറക്കുന്നു,,* '' 'GRACE PLUS ONLINE SHOPPY PRIVATE LIMITED 🛍 ഗുണമേന്മയുള്ള MILMA പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തുടക്കം കുറിച്ച ഈ ഒരു സംരംഭം ക്ഷീര കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.നിങ്ങൾക്കും ഇതിലൊരു ഭാഗമാകാം.ഒപ്പം നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗ്മായും നിങ്ങൾക്കിത് പ്രയോജനപ്പെടും... ✨✨✨✨ *️⃣നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം. ജോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമെർക് 1050ന്റെ ഒരു കോമ്പോ പ്രോഡക്റ്റ് കിറ്റ് 1000 ന്റെ പർച്ചേസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു.. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംരഭത്തിൽ അംഗതം ലഭിക്കുന്നു തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ID നമ്പർ active ആകുകയും ചെയ്യുന്നു... ✡️✡️✡️✡️✡️✡️ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് maximum 4 ആളുകളെ ആണ്.അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ID വഴി company ൽ register ചെയ്ത് കിറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ wallet ലേക്ക് ഒരാൾക്ക് 100 rs വെച്ചു ലഭിക്കുന്നു.നിങ്ങൾ reffer ചെയ്ത ആളുകൾ വീണ്ടും 4 ആൾക്കാരെ വെച്ച് reffer ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ആളുകൾ വീതം 50 rs വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു.ഇപ്രകാരം 15 level വരെ താഴേക്ക് പോകുന്നു... *️⃣*️⃣*️⃣*️⃣*️⃣*️⃣ ഇത് പോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തികളും 300 rs ന്റെ re-purchase ചെയ്യുമ്പോൾ 5% discount ഉം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു... ഇന്ന് തന്നെ ജോയിന്റ് ചെയ്യൂ.... ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്കൊരു ആശ്വാസമാകാം.... GRACE PLUS ONLINE SHOPPY....🛍 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക് please condact 62388 69849 രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ refaral *2473* code http://graceplusonlineshoppy.com/ സൈറ്റിൽ കയറി Rejister ചെയ്യുക Referel 2473

വിലകുറവുമായി Atozon

മലയാളിയുടെ സ്വന്തം ആപ്ളിക്കേഷനായ "അറ്റോസോൺ " ൽ നിന്നും പല ഉത്പന്നങ്ങളും ആമസോൺ / ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിനേക്കാളും വില കുറവിൽ ഉതപന്നങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു,, അതും ഫ്രീഡലിവറിയായി,,, ഉത്പന്നങ്ങൾ ഷെയർ & വിൻ ആയത് കൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് വിൽകുന്നവർക്കും ലാഭം ലഭിക്കുന്നു,,, ഇപ്പോൾ തന്നെ PIaystoril നിന്ന് നമുടെ സ്വന്തം APP Atozon ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൂ,,, 1 ലക്ഷം രൂപക്ക് ഏരിയ ഫ്രാഞ്ചസി ബുക്കിംഗ് തുടരുന്നു,, ആവശ്യക്കാർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക്ഷയർ ചെയ്ത നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക,

നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനയുsമയാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം
Hi,,☝️ *നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപന യുടമയാണോ? ബിസിനസ് എങ്ങിനെ പോകുന്നു??* നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കാണങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ *കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറാൻ തയ്യാറാല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്*, *ലക്ഷം മുടക്കലല്ല,ലക്ഷ്യം കാണലാണ് പ്രധാനം,,* നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നേടിതരും,,, 100 % ഉറപ്പ്🤝🤝🤝 ☝️🛒🤝 *Atozon ഫ്രാഞ്ച സി നൽകുന്നു*🏛️ 🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒 ,,,,,☝️ *ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഒരു ഓഫീസും ഇൻ്റർനറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറുമുണ്ടങ്കിൽ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് രീതിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുo വിജയിക്കാം,,*☝️☝️ *ഇത് പ്രലോഭനവാക്കുകളല്ല!'*☝️☝️ ആമസോൺ /ഫ്ലിപ്പ് കാർട്ട് പോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ കമ്പനികൾ വിജയിപ്പിച്ച ബിസിനസ് രീതിയെ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിലേക്ക് * *-Atozon* (അറ്റോസോൺ) കൊണ്ടുവരുന്നു* ഒരു *മൾട്ടി വേണ്ടർ ഷോപ്പു* ടമയാകാൻ കുറഞ്ഞ ദിവസo കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു,, ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പാക്കജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 1 User APP - (പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രൊഡക്ട് Add ചെയ്യാവുന്നത്) 2. Store App 3. Delivery App 4 Admin panel 5 .നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻ്റ് നൈം Play storil Apload ചെയ്യുന്നു *Promotion work* 1 - 2000 മൾട്ടികളർ പത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നു 2. കണ്ടൻ്റ് മാർക്കറ്റ് വഴി സ്ഥാപനത്തെ ഓൺലൈൻ വഴി പരിചയപെടുത്തുന്നു 3 ആനിമേഷൻ പരസ്യം 4 പ്രിവലേജ് ഡിജിറ്റൽ കാർഡിലൂടെ കസ്റ്റമർ ക്രിയേഷൻ *എന്തും വിൽക്കാം,,* ഗ്രോസറി, ഗോൾഡ്‌, ഗാർമൻസ്,വില്ലാസ്., പ്ലോട്ട്, എന്നു തുടങ്ങി ഫിഷ് ,മീറ്റ് വാഹനങ്ങൾവരെ അറ്റോസോൺ നിങ്ങൾക്കായ് ഒരുക്കിതരുന്ന *നിങ്ങളുടെ തന്നെസ്വന്തം ബ്രാൻ്റിലുള്ള മർട്ടി വണ്ടർ ആപ്പിലൂടെ വിൽപ്പന നടത്താം*,,, *250 രൂപയുടെ പ്രിവലെജ് കാർഡു* ടമയാകുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക അനുകൂല്യവും കമ്പനി *ഷയർ ഹോൾഡറാകാനുള്ള അവസരവും*,, അതിലൂടെ *മുടക്ക് മുതൽ തിരികെ ലഭിക്കുകയുo ചെയ്യുന്നു*🤝 , ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടിൻ്റ ആപ്ളിക്കേഷനാണ് നിങളുടെ *സ്വന്തം ഉത്പന്നങ്ങൾ ബ്രാൻ്റാക്കി മാറ്റാം* ... ഏത് വീട്ടമ്മമാർക്കും നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വരുമാനമുണ്ടാക്കാവുന്ന *കുടുബ കൂട്ടായ്മയും അറ്റോസോണിൻ്റ പ്രത്യേകതയാണ്,,* , ഇത് വിജയിച്ച് കഴിഞ്ഞ സംവിധാനമാണ് *നഷ്ടങ്ങൾ 100% ഇല്ലാത്ത സത്യ സന്ധമായ ബിസിനസ്,,*, കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴേകാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക,,,, *AtoZon* എന്ന് *plystoril നിന്ന്,dowload ചെയ്ത് കമ്പനി വാട്ട്സപ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിവലേജ് കാർഡ് ബുക് ചെയ്യാം* മറ്റു വിവരങ്ങൾ അറിയാം,,, *62388 69849* *79941 38907* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atozcomtech.atozbazarin 👆download
Atozon ഷെയർ & വിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഓമനാപ്പോൾ വിജയി

Atozon വീട്ടമ്മമാർക്കായ് ഒരുക്കിയ ഷെയർ & വിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ വരന്തരപ്പിള്ളി സ്വദേശി ഓമനപ്പോൾ അർഹയായി, അറ്റോ സോണുമായി ബന്ധപെട്ട പ്രൊമോഷൻ വിഡിയോ / ഇമേജുകൾ / മറ്റു വാർത്തകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ച് കൊടുക്കുകയും സ്വന്തം സ്റ്റാറ്റസായി വെക്കുകയും പ്രിവലേജ് കാർഡ് പരിചയപെടുത്തുന്നതിലൂടെയാണ് വിജയിയാത് സമ്മാനം ഉടൻ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്

Quick Links

ഇന്ത്യയിലാദ്യം,,, 25000 രൂപക്ക് ഹോം ഷോപ്പി

പ്രവാസികൾക്കും/വീട്ടിലിരുന്ന് വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും സന്തോഷ വാർത്ത

ലോക്ഡൗൺ വരുന്നു: ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പി ഒരു പ്രദേശത്തിനത്യാവശ്യം !!അത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം

കരൂപടന്ന / വെള്ളാങ്കല്ലൂർ/കോണത്തുകുന്ന് നിവാസികൾക്കായ് 100 % ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിയായ് NASTredes,

വീണ്ടും ലോക് ഡൗൺ സാധ്യത,, നാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥാപനമെങ്കിലും 100 % ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിയാക്കണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം

Atozon ഷെയർ & വിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഓമനാപ്പോൾ വിജയി

നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനയുsമയാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം

Job Vacancy: Atozon Marketing

വിലകുറവുമായി Atozon

വീട്ടമ്മമാർക്കിനി എളുപ്പത്തിൽ ഫോൺകോണ്ടാക്ട് ഉപയോഗിച്ച് സംമ്പാധിക്കാം..

Referral Network Links

Home    |   Services    |   Catalog    |   Contact Us    |   Referral Network
AtoZon | Catalog Status | Powered by Ocat Content marketing System India