Contact Us

🧜‍♂️ *വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ പിന്നെന്ത് വേണ0☝️☝️☝️🌷🌷* ??? 🛒🛒🛒🔆🔆🔆🔆🛒🛒🎫 *Atozon Share & win* group ലേക്ക് സ്വാഗതം, ഞാൻ , *ജാൻസിവർഗ്ഗീസ്* (Atozon online shoppe Marketing Head ) ഈ ഗ്രൂപ്പു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് *വീട്ടമ്മമാർക്കും ഒരു സ്ഥിരമായ വരുമാനം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ്,,,* ഇന്ന് ഓൺലൈൻ കാലഘട്ടമാണ് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു ശ്രമത്തിലൂടെ കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് വലിയ ഒരു വരുമാനത്തിലെത്താൻ നാം ഒന്ന് മനസ്സ് വച്ചാൽ മാത്രമതി. ഇതിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ചേരുന്നവർ കമ്പനിയുടെ *പ്രൊമോഷൻ സ്റ്റാഫുകളായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്* ,,, നാം ചെയ്യണ്ടത്☝️ *നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ / ഗ്രൂപ്പുകൾ/ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന കമ്പനി പരസ്യങ്ങൾ സ്വന്തം നമ്പർ Edit ചെയ്ത് ( Edit അറിയാത്തവർക്ക് ചെയ്തു തരും) കോണ്ടാക്ടുകൾക്ക് അയച്ച് കൊടുക്കുക,,* അത് കണ്ട് ആരങ്കിലും റെസ്പോൺസ് ചെയ്ത ൽ ഉദാ: ( *ഇത് എന്താ സംഭവം?*) എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും *ആ cantact നോട്ട് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളെ കമ്പനി നമ്പറിൽനിന്ന് വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നമ്പർ കമ്പനിക്ക് സെൻ്റ് ചെയ്യുക* മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ വർക്ക്,,, *ഇങ്ങനെ 10 നമ്പർ ഒരാളുടെ പേരിൽ കമ്പനി വാട്സപ്പിൽ അയച്ച് തരുമ്പോൾ 50/- രൂപ അവർ തരുന്ന Ac/ലേക്ക് ലഭിക്കും,,* കൂടാതെ ആ വ്യക്തിയെ കമ്പനി വിളിച് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് *അവർ സൈറ്റിൽ ഓർഡർ ചെയ്താൽ ആബിസിനസിൻ്റ ഇൻസൻ്റീവും ലഭിയ്ക്കും,, ആ വ്യക്തി ഇവരുടെ കീഴിൽ എത്ര കാലം സൈറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങിയാലും അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും,,* നമുക്ക് ഒരു റിസ്കുമില്ല,, ഇനി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ സൈറ്റിൽ വിൽക്കാനും അവസരമുണ്ടാക്കും,,, മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് *ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് വലിയ ഒരു ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള അവസരമാണ് Atozon ചെയ്ത് തരുന്നത്,,* എല്ലാവരും താഴെ കാണുന്ന Link ൽ കയറി Plystoril നിന്ന് *Atozon* എന്നടിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് New User ക്ലിക് ചെയ്ത് പേര് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക,, ഓർക്കുക ഇത് പരിമിധമായ ആളുകൾ ആയി കഴിഞാൽ കമ്പനി ഈ പ്ലാൻ അവസാനിപ്പിക്കും പക്ഷെ ആദ്യം വന്നവർ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുo,,, *വല്ല സംശയമുണ്ടങ്കിൽ ഞാനുമായോ ഇതിൽ ചുമതലയുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യൂക,,,*,☝️☝️👍 *അറ്റോസോൺ വെയർഹൗസുകൾ 1 ലക്ഷം രൂപക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം,,,(1000 കസ്റ്റമറെ കമ്പനി നൽകുന്നു)* താൽപര്യമുള്ളവർ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atozcomtech.atozbazarin വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ Add ആവാൻ ഈ താഴെ നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക Jancy Vargees 99463 59443 Cost :79941 38907Contact Us

Atozon News: ഇത് മോഹന വാഗ്ദാനമല്ല കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം,, - AtoZon
Quick Links


ഇന്ത്യയിലാദ്യം,,, 25000 രൂപക്ക് ഹോം ഷോപ്പി

പ്രവാസികൾക്കും/വീട്ടിലിരുന്ന് വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും സന്തോഷ വാർത്ത

ലോക്ഡൗൺ വരുന്നു: ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പി ഒരു പ്രദേശത്തിനത്യാവശ്യം !!അത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം

കരൂപടന്ന / വെള്ളാങ്കല്ലൂർ/കോണത്തുകുന്ന് നിവാസികൾക്കായ് 100 % ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിയായ് NASTredes,

വീണ്ടും ലോക് ഡൗൺ സാധ്യത,, നാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥാപനമെങ്കിലും 100 % ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിയാക്കണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം

Atozon ഷെയർ & വിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഓമനാപ്പോൾ വിജയി

നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനയുsമയാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം

Job Vacancy: Atozon Marketing

വിലകുറവുമായി Atozon

വീട്ടമ്മമാർക്കിനി എളുപ്പത്തിൽ ഫോൺകോണ്ടാക്ട് ഉപയോഗിച്ച് സംമ്പാധിക്കാം..

Referral Network Links

Home    |   Services    |   Catalog    |   Contact Us    |   Referral Network
AtoZon | Catalog Status | Powered by Ocat Content marketing System India