AtoZon News

Hi,,☝️ *നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപന യുടമയാണോ? ബിസിനസ് എങ്ങിനെ പോകുന്നു??* നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കാണങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ *കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറാൻ തയ്യാറാല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്*, *ലക്ഷം മുടക്കലല്ല,ലക്ഷ്യം കാണലാണ് പ്രധാനം,,* നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നേടിതരും,,, 100 % ഉറപ്പ്🤝🤝🤝 ☝️🛒🤝 *Atozon ഫ്രാഞ്ച സി നൽകുന്നു*🏛️ 🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒🛒 ,,,,,☝️ *ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഒരു ഓഫീസും ഇൻ്റർനറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറുമുണ്ടങ്കിൽ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് രീതിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുo വിജയിക്കാം,,*☝️☝️ *ഇത് പ്രലോഭനവാക്കുകളല്ല!'*☝️☝️ ആമസോൺ /ഫ്ലിപ്പ് കാർട്ട് പോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ കമ്പനികൾ വിജയിപ്പിച്ച ബിസിനസ് രീതിയെ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിലേക്ക് * *-Atozon* (അറ്റോസോൺ) കൊണ്ടുവരുന്നു* ഒരു *മൾട്ടി വേണ്ടർ ഷോപ്പു* ടമയാകാൻ കുറഞ്ഞ ദിവസo കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു,, ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പാക്കജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 1 User APP - (പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രൊഡക്ട് Add ചെയ്യാവുന്നത്) 2. Store App 3. Delivery App 4 Admin panel 5 .നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻ്റ് നൈം Play storil Apload ചെയ്യുന്നു *Promotion work* 1 - 2000 മൾട്ടികളർ പത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നു 2. കണ്ടൻ്റ് മാർക്കറ്റ് വഴി സ്ഥാപനത്തെ ഓൺലൈൻ വഴി പരിചയപെടുത്തുന്നു 3 ആനിമേഷൻ പരസ്യം 4 പ്രിവലേജ് ഡിജിറ്റൽ കാർഡിലൂടെ കസ്റ്റമർ ക്രിയേഷൻ *എന്തും വിൽക്കാം,,* ഗ്രോസറി, ഗോൾഡ്‌, ഗാർമൻസ്,വില്ലാസ്., പ്ലോട്ട്, എന്നു തുടങ്ങി ഫിഷ് ,മീറ്റ് വാഹനങ്ങൾവരെ അറ്റോസോൺ നിങ്ങൾക്കായ് ഒരുക്കിതരുന്ന *നിങ്ങളുടെ തന്നെസ്വന്തം ബ്രാൻ്റിലുള്ള മർട്ടി വണ്ടർ ആപ്പിലൂടെ വിൽപ്പന നടത്താം*,,, *250 രൂപയുടെ പ്രിവലെജ് കാർഡു* ടമയാകുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക അനുകൂല്യവും കമ്പനി *ഷയർ ഹോൾഡറാകാനുള്ള അവസരവും*,, അതിലൂടെ *മുടക്ക് മുതൽ തിരികെ ലഭിക്കുകയുo ചെയ്യുന്നു*🤝 , ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടിൻ്റ ആപ്ളിക്കേഷനാണ് നിങളുടെ *സ്വന്തം ഉത്പന്നങ്ങൾ ബ്രാൻ്റാക്കി മാറ്റാം* ... ഏത് വീട്ടമ്മമാർക്കും നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വരുമാനമുണ്ടാക്കാവുന്ന *കുടുബ കൂട്ടായ്മയും അറ്റോസോണിൻ്റ പ്രത്യേകതയാണ്,,* , ഇത് വിജയിച്ച് കഴിഞ്ഞ സംവിധാനമാണ് *നഷ്ടങ്ങൾ 100% ഇല്ലാത്ത സത്യ സന്ധമായ ബിസിനസ്,,*, കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴേകാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക,,,, *AtoZon* എന്ന് *plystoril നിന്ന്,dowload ചെയ്ത് കമ്പനി വാട്ട്സപ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിവലേജ് കാർഡ് ബുക് ചെയ്യാം* മറ്റു വിവരങ്ങൾ അറിയാം,,, *62388 69849* *79941 38907* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atozcomtech.atozbazarin 👆download


AtoZon News

ജോബ് വേക്കൻസി - AtoZon
Quick Links


ഇന്ത്യയിലാദ്യം,,, 25000 രൂപക്ക് ഹോം ഷോപ്പി

പ്രവാസികൾക്കും/വീട്ടിലിരുന്ന് വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും സന്തോഷ വാർത്ത

ലോക്ഡൗൺ വരുന്നു: ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പി ഒരു പ്രദേശത്തിനത്യാവശ്യം !!അത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം

കരൂപടന്ന / വെള്ളാങ്കല്ലൂർ/കോണത്തുകുന്ന് നിവാസികൾക്കായ് 100 % ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിയായ് NASTredes,

വീണ്ടും ലോക് ഡൗൺ സാധ്യത,, നാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥാപനമെങ്കിലും 100 % ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിയാക്കണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം

Atozon ഷെയർ & വിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഓമനാപ്പോൾ വിജയി

നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനയുsമയാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം

Job Vacancy: Atozon Marketing

വിലകുറവുമായി Atozon

വീട്ടമ്മമാർക്കിനി എളുപ്പത്തിൽ ഫോൺകോണ്ടാക്ട് ഉപയോഗിച്ച് സംമ്പാധിക്കാം..

Referral Network Links

Home    |   Services    |   Catalog    |   Contact Us    |   Referral Network
AtoZon | Catalog Status | Powered by Ocat Content marketing System India